Support
รู้ไว้ใช่ว่า
0906925132
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ
จำนวนครั้งที่เปิดดูสินค้า : 77 | ความคิดเห็น: 0

ช่องบัสเลนประยุกต์

 เพิ่มเมื่อ: 02/06/2016
 แก้ไขล่าสุด: 11/06/2016
 เบอร์โทรติดต่อ: 0906925132
 อีเมลล์: vjkolvodf@outlook.co.th

รายละเอียด:
ช่องบัสเลนมี 2 แบบ คือ 1. แบบรถเมล์วิ่งผ่านตลอด 2. แบบรถเมล์วิ่งตามสัญญาณไฟจราจร ซึ่งทั้ง 2 แบบต่างก็มีปัญหา จึงต้องใช้ช่องบัสเลนประยุกต์ ดังต่อไปนี้
ไม่ระบุราคา

 สินค้าที่เกี่ยวข้อง

รถเมล์ x 3 แก้รถติด

 ช่องบัสเลนแบบรถเมล์วิ่งผ่านตลอด คือ การกำหนดให้ช่องบัสเลนยาวๆ

ผ่านหลายๆ สี่แยก และให้รถเมล์สามารถวิ่งผ่านสี่แยกเหล่านั้นได้ตลอด

(ไม่ต้องติดไฟแดง) ทำให้รถเมล์แบบนี้วิ่งเร็วมากๆๆๆ แต่รถเก๋งรถเก๋งไม่

สามารถวิ่งผ่า (ตัด) เส้นทางของช่องบัสเลนนี้ได้ จึงต้องวิ่งขนาน หรือ

วิ่งสวนทางไปจนถึง ต้นหรือปลายทาง แล้วยูเทรินกลับ ทำให้เกิดปัญหา

รถติดล๊อค (แบบวงแหวน)

ช่องบัสเลนแบบรถเมล์วิ่งตามสัญญาณไฟ  คือ การกำหนดให้ช่องบัสเลนยาวๆ

ผ่านหลายๆ สี่แยก แต่รถเมล์ต้องวิ่งตามสัญญาณไฟจราจร (แดงเหลืองเขียว) ทำ

ให้รถเมล์แบบนี้ วิ่งช้า และอาจมีรถเมล์ติดไฟแดง 30 - 40 คัน (อาจนานถึง 5 - 10

นาที) เช่น หน้าราม เซ็นทรัลเวิร์ล

ช่องบัสเลนประยุกต์ คือ ช่องบัสเลนแบบใหม่ (ตามวิธีใน VDO นี้) โดยจะแบ่งถนน

(ฝั่งขาเข้าสี่แยก) ออกเป็น 3 ช่อง

1 ช่องสำหรับรถเมล์ (ช่องบัสเลน) อยู่เลนซ้ายสุด

2 ช่องสำหรับรถเก๋ง (อยู่ติดกับช่องบัสเลน) เช่น

ถ้าเป็นถนน 4 เลน (ฝั่งละ 2 เลน) จะมีช่องสำหรับรถเก๋ง 1 เลน

ถ้าเป็นถนน 6 เลน (ฝั่งละ 3 เลน) จะมีช่องสำหรับรถเก๋ง 2 เลน

ถ้าเป็นถนน 8 เลน (ฝั่งละ 4 เลน) จะมีช่องสำหรับรถเก๋ง 3 เลน เป็นต้น

3 ช่องสลับ จะมีความยาวประมาณ 30 หรือ 50 หรือ 100 ม. ก็ได้ (ขึ้น

อยู่กับความยาวของถนนนั้นๆ หรือ จำนวนรถเมล์ในถนนนั้นๆ และ มีความ

กว้างเท่ากับ ช่องสำหรับรถเมล์ (ช่องบัสเลน) + ช่องสำหรับรถเก๋ง

ช่องบัสเลนประยุกต์นี้ จะมีสัญญาณไฟจราจร 3 จุด

1 สัญญาณไฟหน้าช่องสลับ คือ สัญญาณไฟ (แดง เหลือง เขียว) แบบปรกติ

ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน (ใช้ห้ามและปล่อยรถในช่องสลับ)

2 สัญญาณไฟหน้าช่องสำหรับรถเมล์ (ช่องบัสเลน) ใช้ห้ามและปล่อยรถเมล์

เท่านั้น

3 สัญญาณไฟหน้าช่องสำหรับรถเก๋ง ใช้ห้ามและปล่อยรถเก๋งเท่านั้น

วิธีใช้

     ถ้าปล่อยรถเมล์เข้าช่องสลับ จะต้องขึ้นไฟเขียวในช่องสำหรับรถเมล์ และ ขึ้น

ไฟแดงในช่องสำหรับรถเก๋ง

     ถ้าปล่อยรถเก๋งเข้าช่องสลับ จะต้องขึ้นไฟเขียวในช่องสำหรับรถเก๋ง และ ขึ้น

ไฟแดงในช่องสำหรับรถเมล์

     ถ้าปล่อยรถเก๋งเข้าช่องสลับ จะต้องขึ้นไฟเขียวหน้าช่องสลับนี้ (ประมาณ 1 นาที)

     ถ้าปล่อยรถเมล์เข้าช่องสลับ อาจจะขึ้นไฟเขียว (ปล่อยรถเมล์) หรือ ขึ้นไฟแดง

(ห้ามรถเมล์) หน้าช่องสลับนี้ ก็ได้ (ดูลายละเอียดเพิ่มเติมใน VDO นี้)

guest
ชื่อ
Email
เบอร์โทรศัพท์