Support
รู้ไว้ใช่ว่า
0906925132
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ
จำนวนครั้งที่เปิดดูสินค้า : 175 | ความคิดเห็น: 0

รถเมล์ x 3 แก้รถติด

 เพิ่มเมื่อ: 28/05/2016
 แก้ไขล่าสุด: 13/06/2016
 เบอร์โทรติดต่อ: 0906925132
 อีเมลล์: vjkolvodf@outlook.co.th

รายละเอียด:
รถเมล์ x 3 คือ วิธีทำให้รถเมล์วิ่งเร็วขึ้น 3 เท่า จึงทำให้วิ่งได้รอบเพิ่มขึ้น 3 เท่า (ในเวลาเท่าเดิม) จึงเก็บเงินได้เพิ่ม 3 เท่า (รับคนเพิ่ม 3 เท่า)
ไม่ระบุราคา

 สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ช่องบัสเลนประยุกต์

        ปัญหาจราจรเกิดจากการที่มีผู้ใช้รถเก๋งเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ (อย่างรวดเร็ว)

และมีผู้ใช้รถเมล์ลดลงเรื่อยๆ (อย่างรวดเร็ว) จึงทำให้เกิดปัญหารถติดเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

เพราะท้ายแถวรถติดยาวมากขึ้น ทำให้รถติดไฟแดงนานมากขึ้น (1-4 ไฟแดง / 1 สี่แยก)

     

     ดังนั้นวิธีแก้ปัญหาจราจร คือ จะต้องทำให้ผู้ใช้รถเก๋งเปลี่ยนมาใช้รถเมล์มากๆๆ

     แต่ใคร (ผู้ใช้รถเก๋ง) ที่ไหน จะย่อมเปลี่ยนมาใช้รถเมล์ ?

     

 

 

     แต่วิธีในวีดีโอ (ข้างบนนี้) จะทำให้รถเมล์วิ่งเร็วขึ้น 3 เท่า

ถ้ารถเมล์วิ่งเร็วขึ้น 3 เท่า จะทำให้ผู้ใช้รถเก๋งยอมเปลี่ยนมาใช้รถเมล์มากขึ้น และทำให้รถเก๋ง

หายไปจากถนนจำนวนมาก  จึงทำให้ท้ายแถวรถติดที่เคยมีรถติดยาวมากๆ จะหดสั้นลงทันที

      วิธีในวีดีโอนี้ จะให้สิทธิพิเศษแก่รถเมล์ มากกว่ารถเก๋งมากๆๆๆ เช่น

       1. ช่องบัสเลน ให้เลนซ้ายสุดในถนนนั้นๆ 1 เลน (ในถนนกว้างมากๆ อาจให้ 2 เลนก็ได้) จึง

ทำให้รถเมล์ ไม่ต้องวิ่งปะปนกับรถอื่นๆ

       2. ได้ไฟเขียวบ่อยขึ้น ปรกติในทุกๆ สี่แยกจะปล่อยรถสลับกันที่ละ 1 แยก ดังนั้น จึงต้องรอ

แยกอื่นๆ ปล่อย 3 แยก แล้วจึงจะได้ปล่อยเป็นแยกที่ 4 วนเช่นนี้ไปเรื่อยๆ

       แต่วิธีในวีดีโอนี้ รถเมล์ (ในทุกๆแยก) จะได้ปล่อย 1 ครั้ง และปล่อยรถเก๋ง 1 แยก (ประมาณ 1

นาที) จากนั้นรถเมล์ในทุกๆแยก จะได้ปล่อยแยกละ 1 ครั้ง และปล่อยรถเก๋ง 1 แยก (ประมาณ 1 นา

ที) จากนั้นปล่อยรถเมล์ทุกๆแยก

        ดังนั้น จะเห็นว่าจะมีการปล่อยรถเก๋ง 1 นาที สลับกับปล่อยรถเมล์ทุกๆแยก จึงทำให้รถเมล์ทุกๆ

แยกติดไฟแดง ประมาณไม่เกิน 1.30 นาที  จึงทำให้รถเมล์วิ่งเร็วมากขึ้นมากๆๆๆ (โม้เปล่า ทำไงหล่ะ)

 

       ตามวีดีโอไง

       โดยในแต่ละถนน จะแบ่งออกเป็น 3 ช่อง

1. ช่องสลับ (สำหรับสลับปล่อย ระหว่างรถเก๋งสลับกับรถเมล์)

       ช่องสลับ จะอยู่ติดสี่แยก อาจจะมีความยาวประมาณ 30 หรือ 50 หรือ 100 ม. ก็ได้ ขึ้นอยู่กับ

ความยาวในถนนนั้นๆ (ถ้ายาวมากก็ไปยาวมากหน่อย) หรือ จำนวนรถเมล์ในถนนนั้นๆ (ถ้ามีมากให้ยาว

มากหน่อย) ส่วนความกว้างของช่องสลับนี้ จะมีความกว้างทั้งหมด (ในฝั่งถนนนั้นๆ) ส่วนสัญญาณ

ไฟจราจร ของช่องสลับ จะใช้สัญญาณไฟปรกติที่มีอยู่ในปัจจุบัน (ไม่ต้องดัดแปลง)

2. ช่องบัสเลน (สำหรับรถเมล์)

       ช่องบัสเลน จะอยู่ต่อท้ายช่องสลับ ยาวไปจนถึงแยกติดกัน กว้าง 1 เลน (อยู่ในเลนซ้ายสุด)

และ หน้าสุดของช่องบัสเลนนี้ จะติดตั้งสัญญาณไฟจราจร (ไฟแดง เหลือง เขียว) เพิ่มอีก 1 จุด ใช้

ห้าม และปล่อย เฉพาะรถเมล์เท่านั้น

3. ช่องสำหรับรถเก๋ง

       ช่องสำหรับรถเก๋ง จะอยู่ต่อท้ายช่องสลับ (อยู่ติดกับช่องบัสเลน) ยาวไปจนถึงแยกติดกัน กว้าง

ทั้งหมดในฝั่งถนนนั้นๆ (ยกเว้นเลนซ้ายสุด) และหน้าสุดของช่องสำหรับรถเก๋งนี้ จะติดตั้งสัญญาณไฟ

จราจร (แดง เหลือง เขียว) เพิ่มอีก 1 จุด ใช้ห้ามและปล่อยเฉพาะรถเก๋งเท่านั้น

      

       โอ้ !! ทำไมมันซับซ้อนวุ่นวายขนาดนั้น ?

       ยอมรับครับ ว่ามันซับซ้อนวุ่นวาย จริงๆ ครับ

       แต่ถามว่า มัน (ความซับซ้อน) มีประโยชน์หรือไม่ ? อย่างเกวียนกับรถเก๋ง ในการผลิต อะไร

ซับซ้อนยุ่งยากกว่ากันแน่นอนรถเก๋งย่อมมีขั้นตอน และ กระบวนการผลิตที่ซับซ้อนยุงยากมากกว่า

(มากๆๆๆๆ) แต่ทำไมคนจึงใช้รถเก๋งเพิ่มมากขึ้น (มากๆๆๆๆๆ) ???  

       ส่วนเกวียน ที่มีกระบวนการ และ ขั้นตอนการผลิตที่ยุ่งยากและซับซ้อนน้อยกว่า แต่ทำไมคนจึงใช้

เกวียนลดน้อยลง (มากๆๆๆๆๆ) ????

       คำตอบคือ รถเก๋งมีประสิทธิภาพมากกว่าเกวียน (มากๆๆๆ) นั้นเอง

       ดังนั้น ถึงวิธีในวีดีโอ จะมีความซับซ้อน ยุ่งยากกว่ารถเมล์ ที่ใช้วิธีในปัจจุบัน แต่วิธีในวีดีโอนี้

สามารถแก้ปัญหาจราจรได้ในทันที โดยใช้เงินไม่กี่ร้อยล้านบาท (ถ้าทำเต็มรูปแบบ) ทำให้

ประหยัดเงินหลายแสนล้านบาท เพราะเมื่อปัญหาจราจรหมดไป ก็ไม่ต้องสร้างรถไฟฟ้าเพิ่ม ไม่

ต้องสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มไม่ต้องสร้างทางข้าม ทางลอด (อุโมงค์) สี่แยกเพิ่ม ไม่

ต้องตัด หรือขยายถนนเพิ่ม ไม่ต้องสร้างทางด่วน ทางพิเศษเพิ่ม เป็นต้น

       

       สรุป อย่ากลัวความซับซ้อน อย่ากลัวความยุ่งยาก อย่าเอาแต่สบาย 

       สบายวันนี้ วันหน้าลำบาก  แต่ลำบากวันนี้ วันหน้าสบาย (ไม่มีอะไรได้มาฟรีๆ)

       

       และที่สำคัญที่สุด คือ ทำปีนี้ แก้ได้ในปีนี้ ทำปีหน้า แก้ได้ในปีหน้า แต่ถ้าทำชาติหน้า ก็แก้

ได้ในชาติหน้าครับ

       และเมื่อรถเมล์ x 3 นี้วิ่งเร็วขึ้น 3 เท่า (จาก 8 กม. / ชม. ในเวลาเน่งด่วน เพิ่มเป็นประมาณ 24 กม.

/ ชม. ในเวลาเร่งด่วน) จึงทำให้รถเมล์ร้อน ร้อนน้อยลง เพราะติดไฟแดงประมาณ  1.30 นาที / 1 สี่แยก

เท่านั้น และ รถเมล์ที่วิ่งในช่องบัสเลน ย่อมทำให้วิ่งได้เร็วขึ้น

       ทำให้รับคนได้เพิ่มขึ้น 3 เท่า เพราะปรกติวิ่ง 1 รอบใช้เวลา 1 ชม. เพิ่มได้เพิ่มเป็น 3 รอบ ใน 1 ชม.

โดยใช้รถเมล์เท่าเดิม ใช้โชว์เฟอร์ และ ประเป๋ารถเมล์เท่าเดิม ใช้นำ้มันเพิ่มขึ้นประมาณ 2 เท่า ดังนั้น

จึงทำให้รถเมล์ไม่ขาดทุน เพราะ รถเมล์ได้ค่าโดยสารเพิ่มขึ้น 3 เท่า

หมายเหตุ สาเหตุที่รถเมล์ใช้น้ำมันเพิ่มขึ้น 2 เท่า (แทนที่จะเป็น 3 เท่า ตามระยะทาง) เพราะรถเมล์

ใช้เวลาจอดติดไฟแดงน้อยลง (เสียน้ำมันฟรีๆน้อนลง) และ รถเมล์วิ่งเร็วขึ้น (เสียน้ำมันน้อยกว่าวิ่งช้าๆ)

       และทำให้คนที่เคยรอรถเมล์นานๆ จะรอนานน้อยลง 3 เท่า เพราะรถเมล์วิ่งเร็ว 3 เท่านั้นเอง

       และเมื่อรถเมล์วิ่งเร็วขึ้น รับคนมากขึ้น ทำให้รถเมล์ (ขสมก.) ที่เคยขาดทุนมากๆ จะกลับมากำไร

ได้มากๆ ส่วนรถเมล์ร่วมเอกชน ก็จะมีกำไรมากขึ้นเช่นกัน

       เมื่อรถเมล์ร่วมเอกชนมีกำไรมากๆๆ จะทำให้เจ้าของรถเมล์ร่วมเอกชน ไม่จำเป็นต้องไปบีบ (บัง

คับ) โชว์เฟอร์ให้ต้องซิ่ง แซง เบียด (ต้นเหตุของวงจรอุบาท) เพื่อให้ได้ค่าโดยสารมากๆ เหมือนใน

ปัจจุบัน จึงทำให้สามารถแก้ปัญหารถเมล์ร่วมเอกชนพูดจาไม่ดี ชอบซิ่ง แซง เบียด (วงจรอุบาท)

ได้ไปด้วย

       แต่ถ้า ยังมีรถเมล์ร่วมเอกชนยังพูดไม่ดี ชอบซิ่ง แซง เบียด อยู่อีก ก็ให้เลิกจ้างโชว์เฟอร์รถเมล์

คนนั้น หรือถ้าเป็นแบบนี้หลายๆคน (ในบริษัทนั้น) ก็ให้ยกเลิกสัมปทานไปเลย (ขสมก. เอามาวิ่งเอง

(กำไรเอง))

         ดูรายละเอียดเพิ่มในเว็บพันทิป พิมพ์ "รู้ไว้ใช่ว่า" เลือกหัวข้อเกี่ยวกับจราจร (มีมากมาย)

 

guest
ชื่อ
Email
เบอร์โทรศัพท์